Filia Kłyżów

„Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej”

W tym roku przypada 180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej doceniając literacki dorobek poetki oraz jej wkład w działalność patriotyczną ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej.

Włączając się w ogólnopolskie wydarzenia kulturalne upamiętniające twórczość pisarki Biblioteka w Kłyżowie przy współpracy ze Publiczną Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowała konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej” . 
Swoje umiejętności deklamacyjne zaprezentowało 25 uczniów, a ich wystąpienia oceniano w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii klas I-III komisja konkursowa przyznała: 
- I miejsce dla Nikoli Wilk oraz Mileny Chmiel
- II miejsce zajął Antoni Pietroniec
- III miejsce - Kacper Filipowski i Tymoteusz Kutyła.
W tej kategorii zostały przyznane cztery wyróżnienia, a otrzymali je: Zuzanna Ślusarczyk, Miłosz Marchut, Rozalia Pikor i Adam Zastawny.
Po wysłuchaniu wystąpienia uczestników konkursu w kategorii klas IV-VI oceniający nagrodzili I miejscem Julię Ziarno i Bartosza Wilka;
        II miejsce zajęła Urszula Dybka;
        III miejsce otrzymała Amelia Mierzwa.
Z kolei w kategorii klas VII – VIII nagrody otrzymali:
    I miejsce – Kinga Cichoń i Maciej Kołodziej;
    II miejsce – Milena Siek
    III miejsce – Polak Martyna.
Wyróżnienie przyznano  Kindze Jeż oraz Zuzannie Pietroniec.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom pięknych recytacji i dużej odwagi scenicznej, a wychowawcom i rodzicom dziękujemy za poświęcony czas na przygotowanie występu młodych artystów.

Dane adresowe


ul. Wolności 277
37-403 Pysznica

tel. 15 841 00 05

e-mail: biblioteka@pysznica.pl

Image
Godziny otwarcia

Poniedziałek 11.00 – 18.00
Wtorek 9.00 – 16.00
Środa 11.00 – 18.00
Czwartek 9.00 – 16.00
Piątek 11.00 – 18.00
Sobota 9.00 – 16.00
Pysznica - każda ostatnia sobota miesiąca oprócz grudnia
Kłyżów - pierwsze soboty w miesiącach kwietniu i październiku: 02.04.2022 r. i 01.10.2022 r.
Jastkowice - nieczynne