Historia

Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Pysznica. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.


Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy jest placówką służącą upowszechnianiu wiedzy i dziedzictwa kulturowego.  Zaspokaja potrzeby edukacyjne, kulturalno-rozrywkowe i informacyjne mieszkańców Gminy Pysznica.


Do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy należą:

  • dostarczanie wiedzy ogólnej za pośrednictwem zgromadzonych zbiorów ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz prowadzenie działalności informacyjno-dokumentacyjnej dotyczącej środowiska, w którym biblioteka działa;
  • upowszechnianie czytelnictwa książek, czasopism i innych dokumentów piśmienniczych;
  • wspomaganie w kształceniu ogólnym i zawodowym;
  • kształtowanie kultury społeczeństwa przez organizowanie własnych imprez kulturalnych oraz współpracę z innymi instytucjami;
  • służenie kulturalnej rozrywce użytkowników biblioteki w ich czasie wolnym, przez zapewnienie swobodnego korzystania z gromadzonych materiałów bibliotecznych;
  • popularyzowanie zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym przez własne działania (wystawy, konkursy, kiermasze, stronę internetową).


Bardzo serdecznie zapraszamy miłośników dobrej literatury do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy oraz jej filii w Jastkowicach i Kłyżowie.

Dane adresowe


ul. Wolności 277
37-403 Pysznica

tel. 15 841 00 05

e-mail: biblioteka@pysznica.pl

Image
Godziny otwarcia

Poniedziałek 11.00 – 18.00
Wtorek 9.00 – 16.00
Środa 11.00 – 18.00
Czwartek 9.00 – 16.00
Piątek 11.00 – 18.00
Sobota 9.00 – 16.00
Pysznica - każda ostatnia sobota miesiąca oprócz grudnia
Kłyżów - pierwsze soboty w miesiącach kwietniu i październiku: 02.04.2022 r. i 01.10.2022 r.
Jastkowice - nieczynne